Číslo účtu: SK0783300000002801908114
Majiteľ účtu: Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Vranov nad Topľou
Názov účtu: Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Vranov nad Topľou

Stav k: 06.11.2022 Stav k: 06.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
23 430,39 EUR 8 477,94 EUR 588,03 EUR -15 540,48 EUR -14 952,45 EUR 8 477,94 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
05.12.2022 -276,00 EUR Bezhotovostná platba
Platba za casopis DYMAK ZO SZV V
ranov nad Toplou.
40823 Platba za časopis DYMÁK ZO SZV Vranov nad Topľou.
29.11.2022 12,78 EUR Platba prevodom v rámci banky SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
ZO SZV Vranov nad Toplou
22300007 ZO SZV Vranov nad Toplou
27.11.2022 -284,28 EUR Platba prevodom v rámci banky
Platba za včelárske zápisníky ZO SZV Vranov nad Topľou.
4662 Platba za včelárske zápisníky ZO SZV Vranov nad Topľou.
11.11.2022 -14 980,20 EUR Výber v hotovosti 0558 Výplata technickej pomoci za rok 2021/2022
11.11.2022 135,73 EUR Platba prevodom v rámci banky SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
Prispevok organizacnej zlozke vo vyske do 13,24? p
4742021 Prispevok organizacnej zlozke vo vyske do 13,24? p
11.11.2022 439,52 EUR Platba prevodom v rámci banky SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
Prispevok organizacnej zlozke vo vyske do 30? podl
4742021 Prispevok organizacnej zlozke vo vyske do 30? podl