Číslo účtu: SK0783300000002801908114
Majiteľ účtu: Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Vranov nad Topľou
Názov účtu: Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Vranov nad Topľou

Stav k: 28.04.2024 Stav k: 28.05.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 073,03 EUR 9 155,95 EUR 6 885,00 EUR -802,08 EUR 6 082,92 EUR 9 155,95 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.05.2024 -72,08 EUR Bezhotovostná platba
Platba za dodany tovar
0308 240975 Platba za dodaný tovar
07.05.2024 6 885,00 EUR Vklad v hotovosti záloha na lieky 0558 záloha na lieky
06.05.2024 -730,00 EUR Bezhotovostná platba
Platba ZO SZV Vranov ozvucovacia su
prava
0008 24109 Platba ZO SZV Vranov ozvučovacia súprava