Číslo účtu: SK0783300000002801908114
Majiteľ účtu: Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Vranov nad Topľou
Názov účtu: Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Vranov nad Topľou

Stav k: 05.06.2022 Stav k: 05.07.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
7 814,22 EUR 1 808,94 EUR 0,00 EUR -6 005,28 EUR -6 005,28 EUR 1 808,94 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
28.06.2022 -5 205,28 EUR Bezhotovostná platba
Platba za lieky ZO SZV Vranov nad T
oplou
0308 2022039
18.06.2022 -800,00 EUR Transakcia kartou
Výběr z bankomatu: S6AV632E, DLHA, VRAN.N.TOPLOU, 09301, SVK, dne 17.6.2022, částka 800.00 EUR
9310 Výběr z bankomatu: S6AV632E, DLHA, VRAN.N.TOPLOU, 09301, SVK, dne 17.6.2022, částka 800.00 EUR