Číslo účtu: SK4183300000002801905562
Majiteľ účtu: F.R.E.S.H. Zvolen
Názov účtu: F.R.E.S.H. Zvolen

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.