Číslo účtu: SK5283300000002801841538
Majiteľ účtu: Hokejový klub Levice
Názov účtu: Hokejový klub Levice

Stav k: 25.10.2020 Stav k: 25.11.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
42,00 EUR 102,00 EUR 60,00 EUR 0,00 EUR 60,00 EUR 102,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
23.11.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Jozef Markuš
/DO2020-11-21/SPJozef Markuš - Dar pre HK Levice
Jozef Markuš
23.11.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Jozef Markuš
/DO2020-11-21/SPMilan Horváth st. - Dar pre HK Levi ce
Jozef Markuš
23.11.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Jozef Markuš
/DO2020-11-21/SPMilan Horváth ml.. - Dar pre HK Lev ice
Jozef Markuš
09.11.2020 30,00 EUR Bezhotovostný príjem TATIANA IVANICKA
/DO2020-11-06/SPDAR PRE HOKEJ
TATIANA IVANICKA