Číslo účtu: SK5283300000002801841538
Majiteľ účtu: Hokejový klub Levice
Názov účtu: Hokejový klub Levice

Stav k: 19.08.2021 Stav k: 19.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
607,00 EUR 607,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 607,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.