Číslo účtu: SK5283300000002801841538
Majiteľ účtu: Hokejový klub Levice
Názov účtu: Hokejový klub Levice

Stav k: 26.12.2021 Stav k: 26.01.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
607,00 EUR 907,00 EUR 300,00 EUR 0,00 EUR 300,00 EUR 907,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
12.01.2022 300,00 EUR Vklad v hotovosti Erik Homola poplatok 0558 Erik Homola poplatok