Číslo účtu: SK5283300000002801841538
Majiteľ účtu: Hokejový klub Levice
Názov účtu: Hokejový klub Levice

Stav k: 08.02.2021 Stav k: 08.03.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
593,00 EUR 611,00 EUR 18,00 EUR 0,00 EUR 18,00 EUR 611,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
22.02.2021 9,00 EUR Bezhotovostný príjem Kalčok Ján
/DO2021-02-19/SPkalcok LV - TT
Kalčok Ján
11.02.2021 9,00 EUR Bezhotovostný príjem Kalčok Ján
/DO2021-02-10/SPkalcok LV - SKA 3x
Kalčok Ján