Číslo účtu: SK5283300000002801841538
Majiteľ účtu: Hokejový klub Levice
Názov účtu: Hokejový klub Levice

Stav k: 22.08.2020 Stav k: 22.09.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
11,00 EUR 42,00 EUR 31,00 EUR 0,00 EUR 31,00 EUR 42,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
21.09.2020 20,00 EUR Bezhotovostný príjem OZIMAK MARCEL
/DO2020-09-18/SPMarcel Ozimak
OZIMAK MARCEL
16.09.2020 1,00 EUR Bezhotovostný príjem DANIS FILIP
/DO2020-09-14/SP
DANIS FILIP
03.09.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem KVOCKA ROMAN
/DO2020-09-02/SP
KVOCKA ROMAN