Číslo účtu: SK0783300000002801833618
Majiteľ účtu: JEDEN RODIČ, n. o.
Názov účtu: JEDEN RODIČ, n.o.

Stav k: 21.03.2024 Stav k: 21.04.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
6 607,58 EUR 1 525,02 EUR 318,00 EUR -5 400,56 EUR -5 082,56 EUR 1 525,02 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.04.2024 15,00 EUR Bezhotovostný príjem Peter Lazok
?/DO2024-04-15/SP Prispevok
Peter Lazok
11.04.2024 -40,00 EUR Bezhotovostná platba
1000001253?financny prispevok?XmasT
rhy
0308 1000001253 1000001253_financny príspevok_Xmas Trhy
11.04.2024 25,00 EUR Bezhotovostný príjem Peter Plánka
?/DO2024-04-10/SP
Peter Plánka
09.04.2024 106,00 EUR Bezhotovostný príjem Haulík Gabriel, Ing.
?/DO2024-04-08/SP
Haulík Gabriel, Ing.
08.04.2024 30,00 EUR Bezhotovostný príjem JURAJ SKALA
?/DO2024-04-08/SPKOMU UZNATE ZA VHODNE
JURAJ SKALA
08.04.2024 7,00 EUR Bezhotovostný príjem Denisa Némethová
?/DO2024-04-07/SP
Denisa Némethová
05.04.2024 -260,56 EUR Bezhotovostná platba
1000005343?Refundacia priamych nakl
adov dobrovolnika
0308 032024 1000005343_Refundácia priamych nákladov dobrovoľníka
02.04.2024 100,00 EUR Bezhotovostný príjem Štulajter Martin
?/DO2024-03-28/SP
Štulajter Martin
02.04.2024 5,00 EUR Bezhotovostný príjem Tomáš Maretta
?/DO2024-04-01/SP
Tomáš Maretta
02.04.2024 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Rastislav Hudec
?/DO2024-04-01/SP
Rastislav Hudec
28.03.2024 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Mag. Katarina Schube
Dauerauftrag
Mag. Katarina Schube
26.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000001870? JEDEN RODIC vzdelavanie
deti CA
0558 39022024 1000001870_ JEDEN RODIC vzdelavaniedeti CA
26.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000004011? JEDEN RODIC vzdelavanie
deti CA
0558 38022024 1000004011_ JEDEN RODIC vzdelavaniedeti CA
26.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000005094? JEDEN RODIC vzdelavanie
deti CA
0558 37022024 1000005094_ JEDEN RODIC vzdelavaniedeti CA
26.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000003801? JEDEN RODIC vzdelavanie
deti CA
0558 36022024 1000003801_ JEDEN RODIC vzdelavaniedeti CA
26.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000003839? JEDEN RODIC vzdelavanie
deti CA
0558 35022024 1000003839_ JEDEN RODIC vzdelavaniedeti CA
26.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000003388? JEDEN RODIC vzdelavanie
deti CA
0558 34022024 1000003388_ JEDEN RODIC vzdelavaniedeti CA
26.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000002790? JEDEN RODIC vzdelavanie
deti CA
0558 18022024 1000002790_ JEDEN RODIC vzdelavaniedeti CA
26.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000004242 JEDEN RODIC vzdelavanied
eti CA
0558 19022024 1000004242 JEDEN RODIC vzdelavaniedeti CA
26.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000002477 JEDEN RODIC vzdelavanied
eti CA
0558 33022024 1000002477 JEDEN RODIC vzdelavaniedeti CA
26.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000001299 JEDEN RODIC vzdelavanied
eti CA
0558 32022024 1000001299 JEDEN RODIC vzdelavaniedeti CA
26.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000004493 JEDEN RODIC vzdelavanied
eti CA
0558 31022024 1000004493 JEDEN RODIC vzdelavaniedeti CA
26.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000003515 JEDEN RODIC vzdelavanied
eti CA
0558 30022024 1000003515 JEDEN RODIC vzdelavaniedeti CA
26.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000001411 JEDEN RODIC vzdelavanied
eti CA
0558 29022024 1000001411 JEDEN RODIC vzdelavaniedeti CA
25.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000005234 JEDEN RODIC vzdelavanied
eti CA
0558 28022024 1000005234 JEDEN RODIC vzdelavaniedeti CA
25.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000004624 JEDEN RODIC?vzdelavanied
eti?CA
0558 26022024 1000004624 JEDEN RODIC_vzdelavaniedeti_CA
25.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000002524?EDEN RODIC?vzdelavaniede
ti?CA
0558 43022024 1000002524_EDEN RODIC_vzdelavaniedeti_CA
25.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000002540?JEDEN RODIC?vzdelavanied
eti?CA
0558 23022024 1000002540_JEDEN RODIC_vzdelávanie deti_CA
25.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000001418 financny prispevok vzde
lavanie deti?CA
0308 17022024 1000001418_financny prispevok vzdelavanie deti_CA
25.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000002226 financny prispevok vzde
lavanie deti?CA
0308 14022024 1000002226_financny prispevok vzdelavanie deti_CA
25.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000004811 financny prispevok vzdel
avanie deti?CA
0308 12022024 1000004811_financny prispevok vzdelavanie deti_CA
25.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000002139?financny prispevok vzdel
avanie deti?CA
0308 11022024 1000002139_financny prispevok vzdelavanie deti_CA
25.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000001411?financny prispevok vzdel
avanie deti?CA
0308 29022024 1000001411_financny prispevok vzdelavanie deti_CA
25.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000004795 financny prispevok vzdel
avanie deti CA
0308 10022024 1000004795 financny prispevok vzdelavanie deti CA
25.03.2024 -300,00 EUR Bezhotovostná platba
1000003692?financny prispevok na by
vanie
0308 43032024 1000003692_financny príspevok na bývanie
22.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000005300 financny prispevok vzdel
avanie deti CA
0308 27022024 1000005300 financny prispevok vzdelavanie deti CA
22.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000004019 financny prispevok vzdel
avanie deti CA
0308 25022024 1000004019_financny prispevok vzdelavanie deti_CA
22.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000002745 financny prispevok vzdel
avanie deti CA
0308 21022024 1000002745_financny prispevok vzdelavanie deti_CA
22.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000003136 financny prispevok vzdel
avanie deti CA
0308 24022024 1000003136_financny prispevok vzdelavanie deti_CA
22.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000004127?financny prispevok vzdel
avanie deti?CA
0308 22022024 1000004127_financny prispevok vzdelavanie deti_CA
22.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000003536?financny prispevok vzdel
avanie deti?CA
0308 20022024 1000003536_financny prispevok vzdelavanie deti_CA
22.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000001377?financny prispevok vzdel
avanie deti?CA
0308 15022024 1000001377_financny prispevok vzdelavanie deti_CA
22.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000003774?financny prispevok vzdel
avanie deti?CA
0308 13022024 1000003774_financny prispevok vzdelavanie deti_CA
22.03.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
1000004879?financny prispevok vzdel
avanie deti?CA
0308 16022024 1000004879_financný príspevok vzdelávanie detí_CA