Číslo účtu: SK0783300000002801833618
Majiteľ účtu: JEDEN RODIČ, n. o.
Názov účtu: JEDEN RODIČ, n.o.

Stav k: 01.03.2023 Stav k: 01.04.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
11 852,18 EUR 11 727,16 EUR 170,00 EUR -295,02 EUR -125,02 EUR 11 727,16 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
31.03.2023 -50,00 EUR Bezhotovostná platba
1000003375?JEDEN RODIC?uhrada fin,p
rispevku na stravu
0308 1000003375 1000003375_JEDEN RODIC_uhrada fin, príspevku na stravu
30.03.2023 -45,02 EUR Bezhotovostná platba
1000003375?JEDEN RODIC?uhrada dlzne
ho poistneho ZP Union
3558 2390033176 7753168676 1000003375_JEDEN RODIC_uhrada dlzneho poistneho ZP Union
28.03.2023 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Mag. Katarina Kovaci
Dauerauftrag
Mag. Katarina Kovaci
20.03.2023 15,00 EUR Bezhotovostný príjem Marian Šašala
/DO2023-03-20/SPdobrovoľný príspevok Marian a Monika Šašalovci
Marian Šašala
16.03.2023 15,00 EUR Bezhotovostný príjem TOMAS KOSEC
/DO2023-03-16/SPPLATBA
TOMAS KOSEC
13.03.2023 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Peter Plánka
/DO2023-03-10/SP jedenrodic
0558 Peter Plánka
10.03.2023 50,00 EUR Bezhotovostný príjem JURAJ SKALA
/DO2023-03-10/SPKOMU UZNATE ZA VHODNE
JURAJ SKALA
10.03.2023 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Naďa Garajová
/DO2023-03-10/SP
Naďa Garajová
07.03.2023 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Denisa Némethová
/DO2023-03-07/SP
Denisa Némethová
02.03.2023 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Rastislav Hudec
/DO2023-03-01/SP
Rastislav Hudec
02.03.2023 -200,00 EUR Bezhotovostná platba
1000003780 uhrada nakladov spojenyc
h s byvanim - energiami
0308 032023 1000003780 úhrada nákladov spojených s bývaním - elektrina