Číslo účtu: SK9083300000002801831639
Majiteľ účtu: Košická streetballová liga
Názov účtu: Košická streetballová liga

Stav k: 04.02.2021 Stav k: 04.03.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
45,00 EUR 45,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 45,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.