Číslo účtu: SK2283300000002801817925
Majiteľ účtu: PEGLASS ART s. r. o.
Názov účtu: PEGLASS ART s. r. o.

Stav k: 05.06.2022 Stav k: 05.07.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.