Číslo účtu: SK7383300000002801786161
Majiteľ účtu: PlusSTUDIO.eu s.r.o.
Názov účtu: PlusSTUDIO.eu s.r.o.

Stav k: 11.06.2020 Stav k: 11.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
4 707,43 EUR 619,16 EUR 1 500,00 EUR -5 588,27 EUR -4 088,27 EUR 619,16 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
06.07.2020 -248,87 EUR Platba prevodom v rámci banky
PHM naklady na zvoz štítov
PHM naklady na zvoz štítov
02.07.2020 -2 893,20 EUR Bezhotovostná platba 20810028 nákup ochranných pomôcok pre nemocnice
22.06.2020 1 500,00 EUR Bezhotovostný príjem Ústav na výkon väzby
/DO2020-06-22/SPVrátenie finančnej zábezpeky
24 Ústav na výkon väzby
18.06.2020 -1 927,80 EUR Bezhotovostná platba 20200723 nákup materiálu - filament
16.06.2020 -240,00 EUR Bezhotovostná platba 20200744 nákup respirátorov pre nemocnice
16.06.2020 -278,40 EUR Bezhotovostná platba 2020219 ochranné štíty