Číslo účtu: SK7383300000002801786161
Majiteľ účtu: PlusSTUDIO.eu s.r.o.
Názov účtu: PlusSTUDIO.eu s.r.o.

Stav k: 25.09.2020 Stav k: 25.10.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
494,54 EUR 494,54 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 494,54 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.