Číslo účtu: SK7383300000002801786161
Majiteľ účtu: PlusSTUDIO.eu s.r.o.
Názov účtu: PlusSTUDIO.eu s.r.o.

Stav k: 04.02.2021 Stav k: 04.03.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
60,00 EUR 20,00 EUR 10,00 EUR -50,00 EUR -40,00 EUR 20,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
23.02.2021 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Ondrej Devát
/DO2021-02-22/SPOndrej Devát
Ondrej Devát
17.02.2021 -50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky