Číslo účtu: SK4083300000002801765221
Majiteľ účtu: Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice
Názov účtu: Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
8 225,67 EUR 7 889,67 EUR 0,00 EUR -336,00 EUR -336,00 EUR 7 889,67 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
27.09.2022 -85,00 EUR Bezhotovostná platba
Sutazno-organizacny popl. mladez, l
icencia MP,SP,MZ
0308 7904001005
27.09.2022 -151,00 EUR Bezhotovostná platba
Sutazno-organizacny popl. mladez, s
tartovne, zabezp. MP,SP,MZ
0308 1910400005
27.09.2022 -100,00 EUR Bezhotovostná platba
Prenajom HH 8/2022
0308 512201357