Číslo účtu: SK6783300000002801759497
Majiteľ účtu: ABCreative s.r.o.
Názov účtu: ABCreative s.r.o.

Stav k: 25.04.2020 Stav k: 25.05.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.