Číslo účtu: SK6783300000002801759497
Majiteľ účtu: ABCreative s.r.o.
Názov účtu: ABCreative s.r.o.

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.