Číslo účtu: SK3983300000002801733035
Majiteľ účtu: Bajkslava
Názov účtu: Bajkslava

Stav k: 25.04.2020 Stav k: 25.05.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
30,00 EUR 30,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.