Číslo účtu: SK3183300000002801602326
Majiteľ účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice
Názov účtu: ILYO Taekwondo Košice

Stav k: 23.03.2021 Stav k: 23.04.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
233,54 EUR 233,54 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 233,54 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.