Číslo účtu: SK3183300000002801602326
Majiteľ účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice
Názov účtu: ILYO Taekwondo Košice

Stav k: 22.10.2019 Stav k: 22.11.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
40,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR -30,00 EUR -30,00 EUR 10,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
20.11.2019 -30,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
ILYO CUP 2019
ILYO CUP 2019