Číslo účtu: SK3183300000002801602326
Majiteľ účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice
Názov účtu: ILYO Taekwondo Košice

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 152,08 EUR -152,08 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
08.12.2023 -152,08 EUR Platba prevodom v rámci banky
Prevod SATKD
Prevod SATKD
08.12.2023 152,08 EUR Platba prevodom v rámci banky Slovenská asociácia taekwondo WT
Podpora TŠ SKP ILYO TKD , Turzakova
0308 20230053 Podpora TŠ SKP ILYO TKD , Turzakova