Číslo účtu: SK3283300000002801512777
Majiteľ účtu: Ing. Murín, Michal
Názov účtu: Murín, Michal

Stav k: 26.12.2021 Stav k: 26.01.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 765,44 EUR 2 765,44 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2 765,44 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.