Číslo účtu: SK3283300000002801512777
Majiteľ účtu: Ing. Murín, Michal
Názov účtu: Murín, Michal

Stav k: 05.02.2021 Stav k: 05.03.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
4 093,14 EUR 4 093,14 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4 093,14 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.