Číslo účtu: SK7583300000002801506377
Majiteľ účtu: Seko, Marcel
Názov účtu: Seko, Marcel

Stav k: 11.06.2020 Stav k: 11.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
20,01 EUR 20,01 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 20,01 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.