Číslo účtu: SK1483300000002801482352
Majiteľ účtu: OZ Stupava nahlas
Názov účtu: OZ Stupava nahlas

Stav k: 10.06.2020 Stav k: 10.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.