Číslo účtu: SK1483300000002801482352
Majiteľ účtu: OZ Stupava nahlas
Názov účtu: OZ Stupava nahlas

Stav k: 11.11.2019 Stav k: 11.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.