Číslo účtu: SK1483300000002801480509
Majiteľ účtu: Ing. RNDr. Džunko, Jaroslav
Názov účtu: Džunko, Jaroslav

Stav k: 11.11.2019 Stav k: 11.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
412,73 EUR 412,73 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 412,73 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.