Číslo účtu: SK1483300000002801480509
Majiteľ účtu: Ing. RNDr. Džunko, Jaroslav
Názov účtu: Džunko, Jaroslav

Stav k: 28.04.2024 Stav k: 28.05.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
60,73 EUR 60,73 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 60,73 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.