Číslo účtu: SK3683300000002801325883
Majiteľ účtu: Eduterra o.z.
Názov účtu: Eduterra o.z.

Stav k: 20.07.2019 Stav k: 20.08.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
571,98 EUR 357,47 EUR 79,05 EUR -293,56 EUR -214,51 EUR 357,47 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
13.08.2019 -105,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Školenie na tému "Aktívni seniori"
Školenie na tému "Aktívni seniori"
13.08.2019 -60,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Prenájom prívesného vozíka
Prenájom prívesného vozíka pre prepravu darovaného šatstva a topánok
13.08.2019 -100,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Prevádzka redakčného systému a webového sídla
Prevádzka CMS www.eduterra.sk a správa webhostingových služieb
09.08.2019 -28,56 EUR Platba prevodom v rámci banky 1019000997 Registrácia eduterra.sk, prevádzka Hosting A - eduterra.sk 2020
26.07.2019 79,05 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2019-07-26/SP/PYO0000522460/VS1580099937/SS0000000046/KS0046
0046 1580099937 0000000046 Dar 2%