Číslo účtu: SK7083300000002801152417
Majiteľ účtu: ROBME TO SPRÁVNE
Názov účtu: ROBME TO SPRÁVNE

Stav k: 19.04.2022 Stav k: 19.05.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
71,80 EUR 71,80 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 71,80 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.