Číslo účtu: SK7083300000002801152417
Majiteľ účtu: ROBME TO SPRÁVNE
Názov účtu: ROBME TO SPRÁVNE

Stav k: 21.03.2024 Stav k: 21.04.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
11,80 EUR 11,80 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 11,80 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.