Číslo účtu: SK7083300000002801152417
Majiteľ účtu: ROBME TO SPRÁVNE
Názov účtu: ROBME TO SPRÁVNE

Stav k: 07.11.2021 Stav k: 07.12.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
83,80 EUR 83,80 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 83,80 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.