Číslo účtu: SK7083300000002801152417
Majiteľ účtu: ROBME TO SPRÁVNE
Názov účtu: ROBME TO SPRÁVNE

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
59,80 EUR 59,80 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 59,80 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.