Číslo účtu: SK8983300000002801137719
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia boccie
Názov účtu: Slovenská asociácia boccie - volo

Stav k: 28.04.2024 Stav k: 28.05.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
11,04 EUR 9,84 EUR 0,00 EUR -1,20 EUR -1,20 EUR 9,84 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
30.04.2024 -0,60 EUR Poplatok - platobná karta
poplatek za pojištění
2010 poplatek za pojištění
30.04.2024 -0,60 EUR Poplatok - platobná karta
poplatek za pojištění
9957 poplatek za pojištění