Číslo účtu: SK2683300000002800943786
Majiteľ účtu: Franko, Branislav
Názov účtu: Franko, Branislav

Stav k: 14.09.2019 Stav k: 14.10.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
23,01 EUR 23,01 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 23,01 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.