Číslo účtu: SK2783300000002800912146
Majiteľ účtu: Mgr. Mravec, Peter
Názov účtu: Mravec, Peter

Stav k: 20.12.2018 Stav k: 20.01.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,88 EUR 10,88 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,88 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.