Číslo účtu: SK2783300000002800912146
Majiteľ účtu: Mgr. Mravec, Peter
Názov účtu: Mravec, Peter

Stav k: 22.02.2019 Stav k: 22.03.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,89 EUR 10,89 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,89 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.