Číslo účtu: SK2283300000002800869459
Majiteľ účtu: OZ Cestou necestou
Názov účtu: OZ Cestou necestou

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
15,70 EUR 15,70 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 15,70 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.