Číslo účtu: SK2283300000002800869459
Majiteľ účtu: OZ Cestou necestou
Názov účtu: OZ Cestou necestou

Stav k: 28.04.2024 Stav k: 28.05.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
268,81 EUR 268,81 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 268,81 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.