Číslo účtu: SK2283300000002800869459
Majiteľ účtu: OZ Cestou necestou
Názov účtu: OZ Cestou necestou

Stav k: 19.08.2021 Stav k: 19.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
378,00 EUR 378,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 378,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.