Číslo účtu: SK2283300000002800869459
Majiteľ účtu: OZ Cestou necestou
Názov účtu: OZ Cestou necestou

Stav k: 25.10.2020 Stav k: 25.11.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
28,00 EUR 28,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 28,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.