Číslo účtu: SK2283300000002800869459
Majiteľ účtu: OZ Cestou necestou
Názov účtu: OZ Cestou necestou

Stav k: 14.09.2019 Stav k: 14.10.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
256,01 EUR 590,00 EUR 527,30 EUR -193,31 EUR 333,99 EUR 590,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
05.10.2019 0,09 EUR Platba prevodom v rámci banky OZ Cestou necestou
01.10.2019 -193,31 EUR Platba prevodom v rámci banky
25% za administráciu fondu
25% za administráciu fondu
01.10.2019 527,21 EUR Platba prevodom v rámci banky OZ Cestou necestou
Polovica z 2% pre Expedicny fond
Polovica z 2% pre Expedicny fond