Číslo účtu: SK1483300000002800702181
Majiteľ účtu: Beskydy bez hraníc, o.z.
Názov účtu: Beskydy bez hraníc, o.z.

Stav k: 17.06.2019 Stav k: 17.07.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
107,89 EUR 118,15 EUR 10,26 EUR 0,00 EUR 10,26 EUR 118,15 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
18.06.2019 10,26 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2019-06-18/SP/PYO7000419178/VS1550087955/SS0000000046/KS0046
0046 1550087955 0000000046 Finančné riaditeľstv