Číslo účtu: SK3383300000002702272835
Majiteľ účtu: Ing. Dobi, Róbert
Názov účtu: Ing. Róbert Dobi

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.