Číslo účtu: SK3383300000002702272835
Majiteľ účtu: Ing. Dobi, Róbert
Názov účtu: Ing. Róbert Dobi

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.