Číslo účtu: SK3883300000002702054301
Majiteľ účtu: CPR Trenčín
Názov účtu: CPR Trenčín

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 745,00 EUR 3 805,00 EUR 60,00 EUR 0,00 EUR 60,00 EUR 3 805,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
19.09.2022 10,00 EUR Bezhotovostný príjem TOMIK MILAN
/DO2022-09-16/SProdina Tomikova
TOMIK MILAN
30.08.2022 50,00 EUR Bezhotovostný príjem Chromiak Gabriel
/DO2022-08-29/SPDar na rekonstrukciu Graffingerovci
Chromiak Gabriel