Číslo účtu: SK3883300000002702054301
Majiteľ účtu: CPR Trenčín
Názov účtu: CPR Trenčín

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
35 980,00 EUR 36 663,08 EUR 683,08 EUR 0,00 EUR 683,08 EUR 36 663,08 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
06.06.2023 473,08 EUR Vklad v hotovosti Výnos zo zbierky - stacionárna pokladnička 0558 Výnos zo zbierky - stacionárna pokladnička
16.05.2023 10,00 EUR Bezhotovostný príjem TOMIK MILAN
/DO2023-05-15/SProdina Tomikova
TOMIK MILAN
15.05.2023 200,00 EUR Bezhotovostný príjem Alzbeta Dlha
dar DLHA ALZBETA, 575740116
Alzbeta Dlha