Číslo účtu: SK3883300000002702054301
Majiteľ účtu: CPR Trenčín
Názov účtu: CPR Trenčín

Stav k: 07.11.2021 Stav k: 07.12.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
30,00 EUR 760,00 EUR 730,00 EUR 0,00 EUR 730,00 EUR 760,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
30.11.2021 30,00 EUR Bezhotovostný príjem Šrank Jozef
/DO2021-11-29/SP
Šrank Jozef
11.11.2021 700,00 EUR Bezhotovostný príjem Nadácia Opora
/DO2021-11-10/SPDar na zaklade darovcej zmluvy
Nadácia Opora