Číslo účtu: SK3883300000002702054301
Majiteľ účtu: CPR Trenčín
Názov účtu: CPR Trenčín

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
14 059,63 EUR 9 444,20 EUR 101,89 EUR -4 717,32 EUR -4 615,43 EUR 9 444,20 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
17.07.2024 -4 717,32 EUR Bezhotovostná platba 0362024 Úhrada fa - TESPRA, Zmluva o dielo č. 2/2024, v.s. 0362024 , sanácia oporných múrov
16.07.2024 50,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Cíbik Ľuboš, Mgr. Cíbik Ľuboš, Mgr.
16.07.2024 10,00 EUR Bezhotovostný príjem TOMIK MILAN
?/DO2024-07-15/SProdina Tomikova
TOMIK MILAN
26.06.2024 41,89 EUR Platba prevodom v rámci banky CPR Trenčín
Vrátenie omylnej platby VS: 8079412859
Vrátenie omylnej platby VS: 8079412859