Číslo účtu: SK3883300000002702054301
Majiteľ účtu: CPR Trenčín
Názov účtu: CPR Trenčín

Stav k: 23.01.2024 Stav k: 23.02.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
33 873,48 EUR 33 883,48 EUR 1 409,47 EUR -1 399,47 EUR 10,00 EUR 33 883,48 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.02.2024 10,00 EUR Bezhotovostný príjem TOMIK MILAN
/DO2024-02-15/SProdina Tomikova
TOMIK MILAN
12.02.2024 -745,40 EUR Platba prevodom v rámci banky
Omylná platba ZSE Energia (VS 7010961901), prevod na bežný účet
Omylná platba ZSE Energia (VS 7010961901), prevod na bežný účet
12.02.2024 -633,43 EUR Platba prevodom v rámci banky
Omylná platba ZSE Energia (VS 7010963090), prevod na bežný účet
Omylná platba ZSE Energia (VS 7010963090), prevod na bežný účet
12.02.2024 -20,64 EUR Platba prevodom v rámci banky
Omylná platba ZSE Energia (VS 7350033824), prevod na bežný účet
Omylná platba ZSE Energia (VS 7350033824), prevod na bežný účet
31.01.2024 633,43 EUR Bezhotovostný príjem ZSE Energia, a.s.
/DO2024-01-30/SP/FOR//INV/7010963090 31.12.2023
0306 7010963090 8620256254 ZSE Energia, a.s.
26.01.2024 745,40 EUR Bezhotovostný príjem ZSE Energia, a.s.
/DO2024-01-25/SP/FOR//INV/7010961901 12.1.2024
0306 7010961901 8482089368 ZSE Energia, a.s.
26.01.2024 20,64 EUR Bezhotovostný príjem ZSE Energia, a.s.
/DO2024-01-25/SP/FOR//INV/7350033824 12.1.2024
0306 7350033824 8482088805 ZSE Energia, a.s.