Číslo účtu: SK5983300000002701986799
Majiteľ účtu: Snívame spolu
Názov účtu: Snívame spolu

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
16,00 EUR 17,00 EUR 1,00 EUR 0,00 EUR 1,00 EUR 17,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
11.09.2023 1,00 EUR Bezhotovostný príjem Ockajakova Darina
/DO2023-09-09/SP, NOT PROVIDED
Ockajakova Darina