Číslo účtu: SK5983300000002701986799
Majiteľ účtu: Snívame spolu
Názov účtu: Snívame spolu

Stav k: 29.06.2021 Stav k: 29.07.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
20,00 EUR 20,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.