Číslo účtu: SK5983300000002701986799
Majiteľ účtu: Snívame spolu
Názov účtu: Snívame spolu

Stav k: 01.03.2023 Stav k: 01.04.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
47,00 EUR 11,00 EUR 1,00 EUR -37,00 EUR -36,00 EUR 11,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
09.03.2023 1,00 EUR Bezhotovostný príjem Ockajakova Darina
/DO2023-03-09/SP, NOT PROVIDED
Ockajakova Darina
08.03.2023 -37,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Deti Snívame spolu
Deti Snívame spolu