Číslo účtu: SK5983300000002701986799
Majiteľ účtu: Snívame spolu
Názov účtu: Snívame spolu

Stav k: 06.11.2022 Stav k: 06.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
14,00 EUR 14,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 14,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.