Číslo účtu: SK1283300000002701981728
Majiteľ účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
Názov účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV

Stav k: 23.01.2024 Stav k: 23.02.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
4 011,11 EUR 4 011,11 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4 011,11 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.