Číslo účtu: SK2383300000002701904706
Majiteľ účtu: Národná Charitatívna Poľovačka 2020
Názov účtu: Národná Charitatívna Poľovačka 2020

Stav k: 05.06.2022 Stav k: 05.07.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
711,77 EUR 711,77 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 711,77 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.