Číslo účtu: SK2383300000002701904706
Majiteľ účtu: Národná Charitatívna Poľovačka 2020
Názov účtu: Národná Charitatívna Poľovačka 2020

Stav k: 21.09.2021 Stav k: 21.10.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
30,49 EUR 30,49 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 30,49 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.