Číslo účtu: SK2383300000002701895491
Majiteľ účtu: Nadácia Anjelské krídla
Názov účtu: Nadácia Anjelské krídla

Stav k: 18.05.2021 Stav k: 18.06.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
139,46 EUR 80,00 EUR 50,00 EUR -109,46 EUR -59,46 EUR 80,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
20.05.2021 -109,46 EUR Bezhotovostná platba
Dominik Biro, Obyce
Dominik Biro, Obyce
18.05.2021 50,00 EUR Bezhotovostný príjem SVEHLIKOVA ANDREA
POMOC PRE DOMINIKA B.,Obyce
0008 SVEHLIKOVA ANDREA