Číslo účtu: SK2383300000002701895491
Majiteľ účtu: Nadácia Anjelské krídla
Názov účtu: Nadácia Anjelské krídla

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
646,00 EUR 396,00 EUR 150,00 EUR -400,00 EUR -250,00 EUR 396,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
26.05.2023 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
Misko, Saska B. s mamou, Krizovanyn
ad Dudvahom, vypomoc na stravu, lie
ky, rehabilitacie
Misko, Saska B. s mamou, Krizovany nad Dudvahom, výpomoc na stravu, lieky, rehabilitácie
26.05.2023 -100,00 EUR Bezhotovostná platba
Samko C., Zilina Hajik s babkou
Samko C., Žilina Hájik s babkou
24.05.2023 -150,00 EUR Bezhotovostná platba
Samko C.s babkou Annou, Zilina, Haj
ik, dar od darcu
Samko C.s babkou Annou, Žilina, Hajik, dar od darcu
23.05.2023 150,00 EUR Bezhotovostný príjem URBLIK ROMAN
/DO2023-05-22/SPSamko C. s babkou Annou P. a surodencami, Hajik-Zilina
URBLIK ROMAN