Číslo účtu: SK8883300000002701857073
Majiteľ účtu: Banskobystrický zväz malého futbalu
Názov účtu: Banskobystrický zväz malého futbalu

Stav k: 09.02.2021 Stav k: 09.03.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
16 190,85 EUR 16 190,85 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 16 190,85 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.