Číslo účtu: SK9883300000002701829830
Majiteľ účtu: Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
Názov účtu: Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov

Stav k: 19.08.2021 Stav k: 19.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
298,10 EUR 290,72 EUR 70,00 EUR -77,38 EUR -7,38 EUR 290,72 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
10.09.2021 40,00 EUR Vklad v hotovosti E. Povincová, M. Demetrovičová, E. Kallová, E. Nev 0558 E. Povincová, M. Demetrovičová, E. Kallová, E. Nevická - Členské 2021 ANV
08.09.2021 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Vojmír Málek
/DO2021-09-07/SPANV člensky príspevok na r.2021 Iveta Máleková -ma lovanie Kramáre
0308 2021 Vojmír Málek
07.09.2021 10,00 EUR Bezhotovostný príjem STOLARIKOVA EVA
/DO2021-09-06/SPEva Jankovicova clenske ANV 2021
STOLARIKOVA EVA
26.08.2021 10,00 EUR Bezhotovostný príjem BARTOSIEWICZ ALEXAND
/DO2021-08-25/SPJana Bartosiewiczova clenske ANV 2021
BARTOSIEWICZ ALEXAND
24.08.2021 -77,38 EUR Bezhotovostná platba
Refundovana platba za webstranku+do
menu www.atelier-anv.sk 57,46+19,92
eur
Refundácia WEB+doména ANV Anna Franceová