Číslo účtu: SK9883300000002701829830
Majiteľ účtu: Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
Názov účtu: Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
672,96 EUR 672,96 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 672,96 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.