Číslo účtu: SK0483300000002701780985
Majiteľ účtu: FIT MAMA PROjEKT, občianske združenie
Názov účtu: FIT MAMA PROjEKT, občianske združenie

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
270,96 EUR 270,96 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 270,96 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.