Číslo účtu: SK8783300000002701776775
Majiteľ účtu: A - Centrum
Názov účtu: A - Centrum

Stav k: 07.11.2021 Stav k: 07.12.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
16,00 EUR 16,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 16,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.