Číslo účtu: SK1683300000002701730523
Majiteľ účtu: Ballová, Annamária
Názov účtu: Ballová, Annamária

Stav k: 25.04.2020 Stav k: 25.05.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.