Číslo účtu: SK7783300000002701686454
Majiteľ účtu: Mgr. Forgáč, František
Názov účtu: Forgáč, František

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
170,77 EUR 170,77 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 170,77 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.