Číslo účtu: SK4883300000002701615875
Majiteľ účtu: Škola permakultúry o.z.
Názov účtu: STRUK (Spoločnosť pre trvalo udržateľnú kultúru)

Stav k: 02.10.2022 Stav k: 02.10.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
14 503,98 EUR 14 503,98 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 22 695,79 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.