Číslo účtu: SK0383300000002701602329
Majiteľ účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice
Názov účtu: ILYO Taekwondo Košice

Stav k: 22.10.2019 Stav k: 22.11.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 264,75 EUR 879,15 EUR 0,00 EUR -1 385,60 EUR -1 385,60 EUR 879,15 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
07.11.2019 -590,88 EUR Platba prevodom v rámci banky
DF20190195_Trénerské služby 10/2019 čiastočná úhrada
0308 20190043 DF20190195_Trénerské služby 10/2019 čiastočná úhrada
07.11.2019 -379,72 EUR Platba prevodom v rámci banky
DF20190190_Energie telocvičňa 11/2019
0308 4712019 DF20190190_Energie telocvičňa 11/2019
05.11.2019 -100,00 EUR Bezhotovostná platba CO 2019_ SKP KE ILYO _Sekelova
04.11.2019 -315,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
VDP4/9/2019_5.kolo ligy SR_Black Tiger
0308 14 VDP4/9/2019_5.kolo ligy SR_Black Tiger