Číslo účtu: SK7083300000002701585215
Majiteľ účtu: Ing. Benian, Miroslav
Názov účtu: Benian, Miroslav

Stav k: 21.09.2021 Stav k: 21.10.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
374,00 EUR 374,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 374,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.