Číslo účtu: SK4483300000002701581900
Majiteľ účtu: RNDr. Zuzula, Ivan CSc.
Názov účtu: Zuzula, Ivan - volebný účet pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Stav k: 19.01.2020 Stav k: 19.02.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
18,06 EUR 17,46 EUR 0,00 EUR -0,60 EUR -0,60 EUR 17,46 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
31.01.2020 -0,60 EUR Poplatok - platobná karta
poplatek za pojištění
3331 poplatek za pojištění