Číslo účtu: SK4483300000002701581900
Majiteľ účtu: RNDr. Zuzula, Ivan CSc.
Názov účtu: Zuzula, Ivan - volebný účet pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Stav k: 14.09.2019 Stav k: 14.10.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
20,46 EUR 19,86 EUR 0,00 EUR -0,60 EUR -0,60 EUR 19,86 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
30.09.2019 -0,60 EUR Poplatok - platobná karta
poplatek za pojištění
3331 poplatek za pojištění