Číslo účtu: SK0983300000002701560317
Majiteľ účtu: FBC Paradise Nitra, o.z.
Názov účtu: FBC Paradise Nitra, o.z.

Stav k: 12.11.2019 Stav k: 12.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.