Číslo účtu: SK5883300000002701516658
Majiteľ účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko
Názov účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
399,49 EUR 644,49 EUR 245,00 EUR 0,00 EUR 245,00 EUR 644,49 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
09.06.2023 245,00 EUR Bezhotovostný príjem STRELKOVA SILVIA
Filip Fides
STRELKOVA SILVIA