Číslo účtu: SK5883300000002701516658
Majiteľ účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko
Názov účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko

Stav k: 10.03.2020 Stav k: 10.04.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
255,37 EUR 265,37 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR 265,37 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
23.03.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Sovič Pavol, Ing.
/DO2020-03-20/SPPrispevok Ferko st.
Sovič Pavol, Ing.