Číslo účtu: SK5883300000002701516658
Majiteľ účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko
Názov účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
720,35 EUR 720,35 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 720,35 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.