Číslo účtu: SK5883300000002701516658
Majiteľ účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko
Názov účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko

Stav k: 22.08.2020 Stav k: 22.09.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
383,37 EUR 393,37 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR 393,37 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
21.09.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Sovič Pavol, Ing.
/DO2020-09-18/SPPrispevok Ferko st.
Sovič Pavol, Ing.