Číslo účtu: SK5883300000002701516658
Majiteľ účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko
Názov účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko

Stav k: 21.09.2021 Stav k: 21.10.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 071,17 EUR 458,37 EUR 34,00 EUR -646,80 EUR -612,80 EUR 458,37 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
28.09.2021 24,00 EUR Bezhotovostný príjem SILVIA STRELKOVA
/DO2021-09-27/SPFIDES CLENSKE
0308 0000002021 SILVIA STRELKOVA
25.09.2021 -646,80 EUR Bezhotovostná platba
zdrava spol
záhrad sed
21.09.2021 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Sovič Pavol, Ing.
/DO2021-09-20/SPPrispevok Ferko st.
Sovič Pavol, Ing.