Číslo účtu: SK5883300000002701516658
Majiteľ účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko
Názov účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko

Stav k: 10.06.2020 Stav k: 10.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
309,37 EUR 367,37 EUR 58,00 EUR 0,00 EUR 58,00 EUR 367,37 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
22.06.2020 24,00 EUR Bezhotovostný príjem PETRA BERTOVA POLOVK
/DO2020-06-19/SPBERTOVA
PETRA BERTOVA POLOVK
22.06.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Sovič Pavol, Ing.
/DO2020-06-19/SPPrispevok Ferko st.
Sovič Pavol, Ing.
19.06.2020 24,00 EUR Bezhotovostný príjem ROMAN MRAZ
/DO2020-06-18/SPCLENSKE
ROMAN MRAZ