Číslo účtu: SK5883300000002701516658
Majiteľ účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko
Názov účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko

Stav k: 15.03.2021 Stav k: 15.04.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
331,39 EUR 344,39 EUR 13,00 EUR 0,00 EUR 13,00 EUR 344,39 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
14.04.2021 3,00 EUR Bezhotovostný príjem LESKO JOZEF
/DO2021-04-13/SP
LESKO JOZEF
22.03.2021 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Sovič Pavol, Ing.
/DO2021-03-19/SPPrispevok Ferko st.
Sovič Pavol, Ing.