Číslo účtu: SK5883300000002701516658
Majiteľ účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko
Názov účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko

Stav k: 16.05.2024 Stav k: 16.06.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
661,45 EUR 661,45 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 661,45 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.