Číslo účtu: SK5883300000002701516658
Majiteľ účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko
Názov účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko

Stav k: 19.04.2022 Stav k: 19.05.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
466,67 EUR 476,67 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR 476,67 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
21.04.2022 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Sovič Pavol, Ing.
/DO2022-04-20/SPPrispevok Ferko st.
Sovič Pavol, Ing.