Číslo účtu: SK5883300000002701516658
Majiteľ účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko
Názov účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko

Stav k: 18.05.2021 Stav k: 18.06.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
354,39 EUR 9 065,39 EUR 13 510,00 EUR -4 799,00 EUR 8 711,00 EUR 9 065,39 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
10.06.2021 -4 799,00 EUR Bezhotovostná platba
Proforma Faktura 9992118650
0308 0002178409 Projekt vzdelavacie Ekocentrum
28.05.2021 13 500,00 EUR Bezhotovostný príjem NADACIA GRANVIA
Splatka Nadacia Granvia
12021 NADACIA GRANVIA
21.05.2021 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Sovič Pavol, Ing.
/DO2021-05-20/SPPrispevok Ferko st.
Sovič Pavol, Ing.