Číslo účtu: SK5883300000002701516658
Majiteľ účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko
Názov účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko

Stav k: 02.01.2023 Stav k: 02.02.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
458,39 EUR 458,39 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 458,39 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.