Číslo účtu: SK5883300000002701516658
Majiteľ účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko
Názov účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko

Stav k: 25.10.2020 Stav k: 25.11.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
403,37 EUR 399,09 EUR 10,00 EUR -14,28 EUR -4,28 EUR 399,09 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
23.11.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Sovič Pavol, Ing.
/DO2020-11-20/SPPrispevok Ferko st.
Sovič Pavol, Ing.
13.11.2020 -14,28 EUR Bezhotovostná platba
zdravaspolocnost.sk
620070624