Číslo účtu: SK5883300000002701516658
Majiteľ účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko
Názov účtu: Zdravá spoločnosť Slovensko

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
476,67 EUR 476,67 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 476,67 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.