Číslo účtu: SK5783300000002701456827
Majiteľ účtu: Adamovské Kochanovce, o.z.
Názov účtu: Adamovské Kochanovce, o.z.

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
289,05 EUR 481,17 EUR 192,12 EUR 0,00 EUR 192,12 EUR 481,17 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
05.08.2022 45,75 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-08-05/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3700825575/VS1530154528/SS0000000046/KS0046
0046 1530154528 0000000046 Finančné riaditeľstv
28.07.2022 51,79 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-07-28/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3000823503/VS1530153794/SS0000000046/KS0046
0046 1530153794 0000000046 Finančné riaditeľstv
18.07.2022 63,58 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-07-18/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8700738591/VS1530148794/SS0000000046/KS0046
0046 1530148794 0000000046 Finančné riaditeľstv
12.07.2022 31,00 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-07-12/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2000825725/VS1530146953/SS0000000046/KS0046
0046 1530146953 0000000046 Finančné riaditeľstv