Číslo účtu: SK5783300000002701456827
Majiteľ účtu: Adamovské Kochanovce, o.z.
Názov účtu: Adamovské Kochanovce, o.z.

Stav k: 18.08.2021 Stav k: 18.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
44,07 EUR 44,07 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 44,07 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.