Číslo účtu: SK5783300000002701456827
Majiteľ účtu: Adamovské Kochanovce, o.z.
Názov účtu: Adamovské Kochanovce, o.z.

Stav k: 25.04.2020 Stav k: 25.05.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
58,20 EUR 58,20 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 58,20 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.