Číslo účtu: SK5783300000002701456827
Majiteľ účtu: Adamovské Kochanovce, o.z.
Názov účtu: Adamovské Kochanovce, o.z.

Stav k: 14.09.2019 Stav k: 14.10.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
94,20 EUR 94,20 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 94,20 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.