Číslo účtu: SK6183300000002701453554
Majiteľ účtu: Lukostrelecký klub Turiec
Názov účtu: Lukostrelecký klub Turiec

Stav k: 20.01.2019 Stav k: 20.02.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,01 EUR 0,01 EUR 0,00 EUR 0,01 EUR 10,01 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
23.01.2019 0,01 EUR Bezhotovostný príjem Bóry Denis
/DO2019-01-22/SP
Bóry Denis