Číslo účtu: SK6183300000002701453554
Majiteľ účtu: Lukostrelecký klub Turiec
Názov účtu: Lukostrelecký klub Turiec

Stav k: 19.11.2018 Stav k: 19.12.2018 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.