Číslo účtu: SK9283300000002701439998
Majiteľ účtu: Hrubovčák, Jozef
Názov účtu: Jozef Hrubovčák - voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Stav k: 11.06.2020 Stav k: 11.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
99,03 EUR 99,03 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 99,03 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.