Číslo účtu: SK7283300000002701351021
Majiteľ účtu: Autistické centrum Rubikon, n. o.
Názov účtu: Autistické centrum Rubikon, n. o.

Stav k: 25.04.2020 Stav k: 25.05.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
723,00 EUR 723,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 723,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.