Číslo účtu: SK4383300000002701235434
Majiteľ účtu: Dúhový PRIDE Bratislava
Názov účtu: Dúhový PRIDE Bratislava

Stav k: 17.05.2019 Stav k: 17.06.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
40,75 EUR 556,75 EUR 516,00 EUR 0,00 EUR 516,00 EUR 556,75 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
07.06.2019 500,00 EUR Bezhotovostný príjem buckle up, s.r.o.
/DO2019-06-06/SPDar
buckle up, s.r.o.
05.06.2019 16,00 EUR Bezhotovostný príjem ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.
/DO2019-06-04/SP
0000006367 0000433723 ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.