Číslo účtu: SK4383300000002701235434
Majiteľ účtu: Dúhový PRIDE Bratislava
Názov účtu: Dúhový PRIDE Bratislava

Stav k: 22.12.2019 Stav k: 22.01.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 877,35 EUR 3 887,35 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR 3 887,35 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
02.01.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.
/DO2019-12-31/SP
0000006367 0000546486 ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.