Číslo účtu: SK4383300000002701235434
Majiteľ účtu: Dúhový PRIDE Bratislava
Názov účtu: Dúhový PRIDE Bratislava

Stav k: 20.07.2019 Stav k: 20.08.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 741,56 EUR 3 899,65 EUR 300,00 EUR -141,91 EUR 158,09 EUR 3 899,65 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.08.2019 -18,00 EUR Bezhotovostná platba
dan za uzivanie verejneho priestran
stva Rybne namestie
6340079445 daň za užívanie verejného priestranstva Rybné námestie
16.08.2019 -30,00 EUR Bezhotovostná platba
dan za uzivanie verejneho priestran
stva Hviezdoslavovo namestie
6340179445 daň za užívanie verejného priestranstva Hviezdoslavovo námestie
12.08.2019 -93,91 EUR Bezhotovostná platba
sluzby darcovskeho systemu DARUJME.
sk v zmysle sadzobnika clenskych po
platkov od 04-06.2019
20190296 služby darcovského systému DARUJME.sk v zmysle sadzobníka členských poplatkov platného od 01.09.2016, za obdobie 01.04.2019 - 30.06.2019
06.08.2019 300,00 EUR Bezhotovostný príjem ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.
/DO2019-08-05/SP
0000006367 0000457055 ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.