Číslo účtu: SK4383300000002701235434
Majiteľ účtu: Dúhový PRIDE Bratislava
Názov účtu: Dúhový PRIDE Bratislava

Stav k: 10.03.2020 Stav k: 10.04.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 807,35 EUR 3 817,35 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR 3 817,35 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
06.04.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.
/DO2020-04-03/SP
0000006367 0000638912 ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.