Číslo účtu: SK4383300000002701235434
Majiteľ účtu: Dúhový PRIDE Bratislava
Názov účtu: Dúhový PRIDE Bratislava

Stav k: 11.11.2019 Stav k: 11.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 867,35 EUR 3 877,35 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR 3 877,35 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
03.12.2019 10,00 EUR Bezhotovostný príjem ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.
/DO2019-12-02/SP
0000006367 0000520227 ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.