Číslo účtu: SK4383300000002701235434
Majiteľ účtu: Dúhový PRIDE Bratislava
Názov účtu: Dúhový PRIDE Bratislava

Stav k: 21.03.2024 Stav k: 21.04.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 821,64 EUR 1 826,64 EUR 5,00 EUR 0,00 EUR 5,00 EUR 1 826,64 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.04.2024 5,00 EUR Bezhotovostný príjem ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.
?/DO2024-04-15/SP
0000006367 0001315649 ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.