Číslo účtu: SK4383300000002701235434
Majiteľ účtu: Dúhový PRIDE Bratislava
Názov účtu: Dúhový PRIDE Bratislava

Stav k: 05.06.2022 Stav k: 05.07.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
210,98 EUR 359,94 EUR 148,96 EUR 0,00 EUR 148,96 EUR 359,94 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
04.07.2022 134,54 EUR Bezhotovostný príjem Centrum pre filantro
/DO2022-07-01/SPDuhovy PRIDE Bratislava
1200008683 Centrum pre filantro
17.06.2022 14,42 EUR Bezhotovostný príjem Centrum pre filantro
/DO2022-06-16/SPDuhovy PRIDE Bratislava
1200008464 Centrum pre filantro