Číslo účtu: SK4383300000002701235434
Majiteľ účtu: Dúhový PRIDE Bratislava
Názov účtu: Dúhový PRIDE Bratislava

Stav k: 15.06.2020 Stav k: 15.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 837,35 EUR 3 837,35 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3 837,35 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.