Číslo účtu: SK9583300000002602409734
Majiteľ účtu: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Svätý Kríž - Lazisko
Názov účtu: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Svätý Kríž - Lazisko

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
349,00 EUR 352,00 EUR 3,00 EUR 0,00 EUR 3,00 EUR 352,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
27.09.2023 3,00 EUR Bezhotovostný príjem Marián Krivda
/DO2023-09-26/SPMilodar na podporu artikularneho kostola
777 Marián Krivda