Číslo účtu: SK9583300000002602409734
Majiteľ účtu: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Svätý Kríž - Lazisko
Názov účtu: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Svätý Kríž - Lazisko

Stav k: 23.01.2024 Stav k: 23.02.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
482,00 EUR 502,00 EUR 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR 502,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
12.02.2024 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Ľubica Vyšná
/DO2024-02-11/SPVyšná Ľubica-milodar
Ľubica Vyšná