Číslo účtu: SK8983300000002602342621
Majiteľ účtu: JUDr. PhDr. Španír, Milan LL.M
Názov účtu: JUDr. Milan Španír - NOVÝ VIETOR V NR KRAJI

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1,96 EUR 1,96 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1,96 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.