Číslo účtu: SK0883300000002602237282
Majiteľ účtu: Návrat k hodnotám
Názov účtu: Návrat k hodnotám

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
17,60 EUR 17,60 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 17,60 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.