Číslo účtu: SK5783300000002602158509
Majiteľ účtu: Mgr. Petrakovič, Juraj
Názov účtu: Juraj Petrakovič - Lepšia Modra

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
4,46 EUR 4,46 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4,46 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.